Garantie

De Fonteyn B.V. verleent een garantie van 2 jaar op de technische onderdelen (pomp, besturingsunit etc.) en 5 jaar op de kuip van de spa vanaf de datum van installatie. Jets, Kussens en Cover (deksel) zijn uitgesloten van garantie. Op een TV is de garantie 6 maanden. Wanneer de kuip van de spa gaat scheuren / delamineren gelden de volgende garantievoorwaarden: 1e jaar: 100 % Garantie, 2e jaar: 80% Garantie, 3e jaar: 60% Garantie, 4e jaar: 40% Garantie, 5e jaar: 20% Garantie. De garantie vervalt wanneer één of meerdere onderdelen kapot zijn gegaan door een storing / defect die is veroorzaakt is buiten de macht van De Fonteyn B.V. Ook moet de spa / sauna rondom vrij staan zodat de monteur aan alle kanten van de spa / sauna er makkelijk bij kan. Indien dit niet het geval is dient de klant hier zorg voor te dragen. Bij omwisseling van een spa moet de spa zo staan dat deze door 2 installateurs met hun standaard spa gereedschap op te halen is, eventuele kraan kosten zijn voor rekening van de klant.

Noch de leverancier noch De Fonteyn B.V. zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de klant.

Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van de spa / sauna of een onderdeel ervan, of die het besturingssysteem onveilig maakt. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt. De klant van de spa / sauna is ten allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik van de spa verstaan dat niet overeenstemt met de handleiding of gebruik van de spa / sauna voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is.

Voor spas en saunas die door De Fonteyn B.V. zijn verkocht als occasion/showroommodel, geldt 3 maanden garantie mits functionerend verkocht.

Voor de niet acryl spas waaronder opblaas spas verleent De Fonteyn B.V. een garantie van 2 jaar op de elektrische onderdelen, en 3 maanden op alle andere onderdelen van de spa.